Bol

Bol1
Bol se rozkládá na jižní straně ostrova Brače. Jedná se o nejstarší městečko ostrova s cca 1500 obyvateli. Prostorné písčité a oblázkové pláže, které se táhnou v délce desítky kilometrů a četné prameny pitné vody učinili Bol první turistickou oázou na ostrově Brači. V Bolu nemůžete vynechat bolskou chloubu – Zlatni rat (Zlatý mys), zcela jistě nejkrásnější pláž celého Jadranu. Zajímavostí je, že jedna strana výběžku je závětrná a druhá návětrná, což znamená, že jedna strana je chráněna před větrem a vítr tak může i během dne měnit tvar i velikost poloostrůvku.

Nad Bolem se zvedá horský věnec Bolska kruna, ilyrská pevnost Koštilo a Vidova hora, nejvyšší vrchol jadranských ostrovů (778 m n.m.). Patnáct kilometrů od Bolu je mezinárodního turisticko – sportovní letiště. Po moři je rychlými linkami spojen s pevninou a trajektem se Supetarem. O bohaté historii Bolu, která sahá až do antické doby svědčí četné archeologické nálezy a památky – římská cisterna na vodu, náhrobní stély a reliéfy, starokřesťanské sarkofágy, předrománský kostel sv. Ivana a Tudora z 11. stol., biskupská rezidence z 12.stol., kostel Panny Marie Milostivé z 15.stol., opevněné gotické letní sídlo z 15. stol., renesanční barokní palác s cennou galerií současného chorvatského umění ‚Branislav Dešković‘ z 17. stol. a místní kostel Panny Marie Karmelské z 18. stol. Zvláštní důležitost pro duchovní a kulturní život Bolu mělo založení dominikánské společnosti roku 1462 a vybudování kláštera roku 1475, ve kterém se dnes uchovávají sbírky prehistorické a antické námořní archeologie, sbírka římského a raně chorvatského stavebnictví a sochařství, numizmatická sbírka a sbírka církevních předmětů. Muzeum vlastní i obraz Madony s Dítětem a svatými, dílo benátského malíře Tintoretta z roku 1563.

Bol kromě svých kvalitních hotelů nabízí více než 2500 lůžek v privátním ubytování. Kromě množství malých restaurací u moře, diskoték a klubů, nabízí Bol i chvíle uvolnění při vystoupení známých operních pěvců, divadelních představení nebo na výtvarných výstavách známých umělců. Jako největší turistické středisko na ostrově Brači, nabízí Bol svým hostům množství tenisových kurtů a hřiště pro další sporty (malou kopanou, volejbal, plážový volejbal nebo košíkovou). Stále populárnější se stávají extrémní sporty (trekking, free climbing, paragliding, apod.). Samozřejmě je zde možné provozovat potápění a v bolském akvatoriu naleznete pravý surfařský ráj, vždy přitažlivý díky výjimečně vhodnému větru.

Bol1

Bol3

Bol5

Bol2