Dol

Dol1
Vesnička ležící 3 km od vesnice a letoviska Postira na severním pobřeží Brače, je zajímavá nevelká vesnice rozložená ve svahu, s mimořádně zhuštěnou zástavbou.

Domy jsou většinou jednopatrové nebo dvoupatrové, mají vnější schodiště a stojí těsně jeden vedle druhého, ve skupinách. Jsou východní stranou opřeny do svahu. Dokládají tak záměr stavitelů postavit domy schopné vlastní obrany, neboť tehdy, v 16. a 17. stol., bylo nebezpečí tureckých nájezdů na denním pořádku. Domy přitom svědčí i o zámožnosti zdejších obyvatel – vlastníků početných stád ovcí. Příjemné prostředí vesnice doplňuje též zdejší středomořské rostlinstvo. Vesnice je oblíbeným místem vycházek a pikniků z Postiry.
Na okolních vršcích můžeme pokračovat v cestě za starou předrománskou architekturou. Stezka z vesnice vede ke kostelíku sv. Michala(Sveti Mihovil), jehož vstupní dveře jsou zhotoveny z antického sarkofágu. Stojí na dominujícím kopci a pravděpodobně pochází již z 9. stol. Měl zřejmě kupoli. Kostelík sv. Víta(Sveti Vid), z něhož zůstaly jen trosky, stojí na kopci Velo Brdo; některé jeho prvky svědčí o tom,že na místě stávala starší antická stavba. Sv. Vít je přibližně stejně vzdálen z Dolu i ze západněji ležící vesnice Škrip.

Dol1

Dol2

Dol3

Dol4

Dol5