Škrip

Bobovisce_122
Škrip je nejstarším městem na Brači. Dnes má okolo 200 obyvatel. Leží v nadmořské výšce 250 m na severu centrální části ostrova. Původní opevněná osada se nacházela ve východní části obce.

Okolo Radojkovićovy věže (dnes Bračské muzeum), vybudované v době benátsko-tureckých válek v 16. století na místě antického mauzolea z doby císaře Diokleciána, se nachází dobře zachované zbytky megalytických zdí, které obklopovaly ilyrskou osadu. U Radojkovićovy věže také najdete největší antický hřbitov na ostrově. Škrip se díky své poloze a zdroji vody vyvinul z prehistorického opevnění na antické oppidium. Uvnitř i vně opevnění byly ve skále vytesány dodnes zachované nádrže na vodu. Vedle opevněného paláce rodu Cerinićů (Cerineo) z roku 1618, jehož střecha je pokryta jako mnoho jiných staveb ve Škripu kamennými deskami, se nachází sarkofágy z raně křesťanské doby.

Kostelík sv. Ducha vedle současného hřbitova byl první farní kostel. Byl postaven na základech antické baziliky a byl v období od 7. do 17. století několikrát přestavěn.
Stavba kostela sv. Heleny (sveta Jelena) byla zahájena roku 1768 a dokončena počátkem 19. století. Podle lidové tradice sv. Helena pocházela z ostrova Brač. V kostele se nachází oltářní malby benátského malíře Palma il Giovane (1544-1628), žáka Tiziana a Tintoretta.

Bobovisce_122

ZŠvžr Uvaly Boboviöśe

Bobovisce_125Bobovisce_121