Splitska

Bobovisce_122
Splitska se nachází na severní straně ostrova Brače, 5 kilometrů východně od Supetaru. Ve Splitsce se Původně byla Splitska v antické době založena jako přístav vnitrozemského Škripu, ze kterého se především vyvážel bračský kámen používaný při stavbě Diokleciánova paláce ve Splitu.

V bezprostřední blízkosti Splitsky, v kamenolomech Rasohe, i dnes můžete vidět reliéf Herakla vytesaný ve skále, dílo jednoho z Diokleciánových kameníků. Kostel zasvěcený Blažené Panně Marii ve Stomorně byl vystavěn na základech staršího kostela z roku 1228. Oltářní obraz Panny Marie se svatými namaloval roku 1577 Leadro Bassano, renesanční malíř z Benátek. Nejpozoruhodnější stavbou je opevněný renesanční zámek – kaštel ze 16. stol., který si tu postavil šlechtic ze Škripu M. Cerineo-Cerinić na ochranu před Turky. Tvoří jej tři navzájem propojené budovy, korunované vysokou obrannou věží. Pokládá se za nejzdařilejší zámecký opevněný komplex na Brači. V zámku je několik cenných obrazů.

Ve Splitsce jsou dnes hlavními hospodářskými odvětvími zemědělství, pěstování oliv a vinné révy a stále více se rozvíjí i turizmus díky krásným zátokám Splitska a Zastup a četným plážím obklopených borovým lesem. Splitska je příjemné klidné malé letovisko pro rodinnou dovolenou v pravém středomořském prostředí. Blízkost Supetaru, střediska ostrova Brače, poskytuje dosdatečné možnosti sportovní rekreace, výletů a zábavy. Nejznámější letovisko Bol a proslulá pláž Zlatni rat jsou vzdáleny pouhých 35 kilometrů.

Bobovisce_122

Bobovisce_121

ZŠvžr Uvaly Boboviöśe

Bobovisce_125

Bobovisce_124