Supetar

Bobovisce_122
Supetar je největším městem na ostrově. Žije zde 3500 obyvatel. Nachází se na severní straně ostrova Brač v zátoce Sv. Petra, podle které dostal i jméno. Supetar je přístav, který je trajektovou linkou spojen s městem Spit, administrativním a kulturním centrem Dalmácie. Za římské vlády stál starý Supetar na ostrůvku, kde je nyní hřbitov. V roce 1827 se Supetar stal oficiálním centrem ostrova. Je zde také nemocnice, jediná na ostrově.

Místní kostel Marijina Navještenja z 18. stol. se zvonicí a Církevním muzeem byl postaven na základech raně křesťanské baziliky zasvěcené sv. Petru. Vedle kostelíka sv. Nikoly dominuje supeterské zátoce bílá kupole neobyzantského Mauzolea rodiny Petrinović. Pod místním hřbitovem jsou pozůstatky římské ‚villae rusricae‘. nad Supetarem se nachází jeden z celkem 19 dochovaných raně románských kostelíků na ostrově Brači, kostel sv. Luke z 11. stol. Uvnitř kostelíka můžete na zdi vidět rytinu, která je nejstarším dochovaným znázorněním lodi v Dalmácii. Kolem Supetaru, nejčastěji v olivových hájích a vinohradech, ale i jinde na ostrově Brači, uvidíte četné polní kamenné domky kruhového půdorysu s kupolovou střechou. Předpokládá se, že právě tak vypadala první obydlí prehistorického člověka.

Supetar je rušnější turistické centrum s bohatou a rozmanitou pohostinskou nabídkou, zábavními programy a možnostmi sportu a rekreace (fotbal, tenis, potápění). Je zde bohatá nabídka možností ubytování a velikou výhodou je perfektní trajektové spojení s krásným a historickým městem Split na pobřeží, vzdáleného pouhých 9 námořních mil.

Bobovisce_122

Bobovisce_121

ZŠvžr Uvaly Boboviöśe

Bobovisce_125

Bobovisce_124