Historie a současnost

Bobovisce_122
Brač je zajímavý také množstvím četných stavebních a historických památek. Bohaté archeologické nálezy na ostrově dokazují osídlení už od neolitu. Před 3000 lety tu jako první žili Ilyrové, po nich přišli Řekové a od 2. století před naším letopočtem ovládali ostrov Římané. Ve středověku se zde vystřídalo mnoho vládců, od 15. století spadal ostrov na dlouhou dobu pod vládu Benátek. Poté až do počátku 20. století patřil Rakousko-Uhersku.

K vidění tu jsou ilyrské (kyklopské) hradby, opevněná sídliště zvaná gradiny, nízké chýše kruhového půdorysu z místního lomového kamene zvané bunje, skýtající pastevcům úkryt před nepohodou. Po Římanech tu zůstaly četné sarkofágy, dvě mauzolea a zbytky dalších staveb. Starokřesťanskou epochu reprezentují pozůstatky svatyň, starochorvatské období pak jedenáct starobylých kostelíků z 9. – 12. stol, stojící na návrších s krásným výhledem. K nejpřitažlivějším památkám patří skalní klášter Blaca v jihozápadní části ostrova. a Dračí jeskyně u Murvice na jižním pobřeží. Za prohlídku stojí renesanční památky, kaštely, kostely a kláštery s historicky cenným vybavením.

Vedle turistiky je základem hospodářství ostrova především zemědělství. Pěstují se zde především olivovníky, z nichž se lisuje vysoce kvalitní olej, dále vinná réva, mandarinky, pomeranče, višně, mandloně, kiwi a další ovoce. Značně rozšířený je chov ovcí s výrobou oblíbeného místního sýra, a rybolov s vyhlášenou produkcí sardinek.

Už 2000 let je ostrov Brač světoznámým místem těžby unikátního bílého kamene, ze kterého je postaven například Bílý dům ve Wastingtonu, parlamenty ve Vídni i Budapešti, katedrály v Šibeniku a Trogiru, Diokleciánův chrám a většina staveb ve Splitu, či například hotel Panorama v Praze.

Ze správního hlediska je střediskem ostrova Supetar, další centra jsou v Postiře, Pučišci, Bolu, Selci, Nerežidci, Sutivanu. Celkem má ostrov 14 000 obyvatel a 22 obcí, propojených kvalitní asfaltovou silnicí.

Bobovisce_122

Bobovisce_121

ZŠvžr Uvaly Boboviöśe

Bobovisce_125

Bobovisce_124