Severní pobřeží

Bobovisce_122
Sever ostrova je pro většinu návštěvníků místem, kde se vylodí po třičtvrtěhodinové plavbě trajektem ze Splitu. Přestože vnitrozemí Brače je velmi kopcovité, z této části se pobřeží zdvihá jen velmi líně a pozvol-na. Ve zdejších zátokách se tu také rozkládá skoro polovina ostrovních městeček.

Třeba hned správní centrum Supetar, kam přijíždějí trajekty. Jeho centrum se rozkládá kolem přístavní zátoky lemované promenádou, kavárničkami, hospůdkami a obchůdky. Jen pár schodů vede k baroknímu kostelu sv. Petra, kterýžto světec dal vlastně městu jméno – Sv. Petar se přeměnilo na Supetar. Promenáda pokračuje pár set metrů podél pobřeží, ubývá starých domů a přibývá turistických podniků a na konci se objeví i velký hotelový komplex. Odsud se lze borovicovým hájem dostat na mys sv. Mikuláše, kde se nachází druhá hlavní památka městečka – bílé mauzoleum Petrinovičovy rodiny, postavené v duchu byzantských staveb splitským sochařem Tomou Rosandičem. Mys je rovněž místem, kde se usadili Římané a kde vydržela osada do věku raného křesťanství.

V hlavní sezóně ale dokáže být Supetar opravdu rušným místem. Větší klid lze nalézt třeba na západ od něj ve městečku Sutivan, které si jako motto pro návštěvníky vzalo latinský nápis z jednoho svého starého domu: Ostium non hostium (Brány otevřené přátelům). Vzhledem ke své poloze přímo naproti Splitu a vzdálenosti přes moře pouhých 13 km patří k oblíbeným víkendovým cílům obyvatel velkoměsta na pev-nině a tak trošku se považuje za jeho „předměstí“. Také Sutivan stejně jako Supetar a další městečka na severním pobřeží existoval již v časech před příchodem křesťanství. A samozřejmě i tady najdete přístav, kamenné uličky, pobřeží a krásné pláže. Výhodou je, že všechno je v menším vydání než třeba v Supetaru. Ale takový popis se dá použít u většiny městeček na Brači.

Na východ od hlavního města to je třeba Splitska a o kus dál ještě Postira. Jenže léto mění proporce. A tak zatímco v borovicemi obrostlé zátoce žije ve Splitske přes rok jen 250 lidí, když přijedou turisté, počet „obyvatel“ se rázem ztrojnásobí. Poblíž městečka se nachází několik starých kamenolomů, kde za nelidských podmínek dřeli otroci pro své římské pány. V městečku Postira se v roce 1876 narodil jeden z nejslavnějších chorvatských spisovatelů Vladimir Nazor.

Bobovisce_122

Bobovisce_121

ZŠvžr Uvaly Boboviöśe

Bobovisce_125

Bobovisce_124